Patchwork No.2

21. November 2020, Frankfurt, Wartburgkirche
22. November 2020, Marburg, Fürstensaal des Landgrafenschlosses

24. Mai Tutti 14-19 (Sonntag!)
20. Juni Tutti 14-19
04. Juli Tutti 14-19
12. Sept Tutti 14-19
17. Okt Tutti 14-19
14./15. Nov Tutti-Wochenende